„Nice to meet you” – spotkania z językiem angielskim dla młodzieży (od 13 do 20 lat) (poziom pre-intermediate)

Dzięki programowi Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ma przyjemność gościć wolontariusza z Niemiec, który będzie prowadzić spotkania w języku angielskim dla osób znających język angielski na poziomie podstawowym i rozpoczynających naukę na poziomie pre-intermediate.

Osoby biorące udział w zajęciach powinny posiadać:

  1. Znajomość podstaw języka angielskiego,
  2. Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
  3. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
  4. Zapał do nauki języka obcego, dobry humor i pozytywne nastawienie.

Terminy (soboty):
10, 17, 24 marca 2018
7, 14, 21, 28 kwietnia 2018
5, 12, 19, 26 maja 2018
2, 9, 16 czerwca 2018
Godzina: 9.00-10.00

Zapisy (od lutego 2018): Formularz zapisu

Miejsce: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, pok. 51
Kontakt:
tel. 12 37 52 275
e-mail: mlodziez@rajska.info

Prowadząca: Sofia Westholt (wolontariuszka z Niemiec)
Sofia Westholt pochodzi z niemieckiej miejscowości znajdującej się niedaleko Hamburga. W 2016 roku odbyła wolontariat w szkole językowej w Żarach na zachodzie Polski, gdzie pomagała nauczycielom uczyć języka niemieckiego. Interesuje się czytaniem książek i fotografią. W trakcie wolontariatu chce dzielić się z innymi swoją wiedzą i zainteresowaniami.
Wolontariuszka posługuje się wyłącznie językiem niemieckim i angielskim.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.

Galeria zdjęć 2012-2017

Projekt „EVS – Beyond the boundaries! – Meet me in the library 2017-2018” realizowany jest w ramach programu „Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS)” w porozumieniu partnerskim Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży. Ze strony Biblioteki projekt koordynuje Dział Edukacji, Nauki i Badań.

Oświadczenie dla opiekunów osób niepełnoletnich .doc

Oświadczenie dla opiekunów osób niepełnoletnich .pdf

Reklamy