Русский язык от А до Я – spotkania z językiem rosyjskim dla osób 18+ (poziom podstawowy)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na spotkania w języku rosyjskim dla osób na poziomie początkującym. Olga z północno-wschodniej części Ukrainy, będzie promować język i kulturę swojego kraju.

Osoby biorące udział w zajęciach powinny posiadać:

  1. Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
  2. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
  3. Zapał do nauki języka obcego, dobry humor i pozytywne nastawienie.

Terminy (soboty):
7, 21, 28 marca 2020
4, 18, 25 kwietnia 2020
9, 16, 23, 30 maja 2020
6, 13, 20, 27 czerwca 2020

Godzina: 9.00-10.30

Zapisy: Lista rezerwowa

Miejsce: Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, pok. 250
Kontakt:
tel. 12 37-52-282
e-mail: obcojezyczna@rajska.info

Prowadząca: Olga Boyko (praktykantka z Ukrainy), Natalya Leonova (wolontariuszka z Rosji)

Olga Boyko pochodzi z Charkowa w północno-wschodniej części Ukrainy. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła Szkołę Teatralną oraz specjalizację tłumacza. Pracowała z dziećmi jako wychowawca i animator na obozie w Turcji. Zna kilka języków i intensywnie uczy się polskiego. Interesuje się kulturą i działa w różnych jej obszarach. Lubi podróżować i zwiedzać świat.

Natalya Leonova pochodzi z Moskwy. Studiuje podyplomowo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła kurs nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Studiowała również w Moskwie i w Berlinie. Lubi pomagać innym. Pracowała jako wolontariuszka m.in. w schronisku dla zwierząt. Uczy innych pierwszej pomocy, jest również honorowym dawcą krwi.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.