Мир текстиля, шитья, дизайна – spotkania z językiem rosyjskim dla osób 18+ (poziom średnio zaawansowany)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkania z językiem rosyjskim dla osób, które uczą się języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym (rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym oraz potrafią porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach). Zajęcia będą łączyć naukę języka z rozmowami na tematy szeroko rozumianego świata tekstyliów, m.in. mody, krawiectwa i projektowania.

Osoby biorące udział w zajęciach powinny posiadać:

  1. Znajomość języka rosyjskiego – rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym oraz umiejętność porozumiewania się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, umiejętność czytania, znajomość podstaw gramatyki.
  2. wiek 18+,
  3. Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
  4. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
  5. Zapał do nauki języka obcego, dobry humor i pozytywne nastawienie.
Data

Godzina

Miejsce

 Formularz zapisu

 

Środy

01, 08, 15, 22, 29 marca 2017 r.

05, 12, 19, 26 kwietnia 2017 r.

10, 17, 24, 31 maja 2017 r.

8.45-9.45

Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Rajska 1, II piętro, sala 253

tel. 12 37-52-282

obcojezyczna@rajska.info

Zapisy

Prowadzący: Olga Muzalova (wolontariuszka z Ukrainy)

Olga Muzalova pochodzi z Ukrainy, obecnie mieszka w Krakowie. Biegle posługuje się kilkoma językami, w tym językiem rosyjskim. Interesuje się szeroko rozumianym światem tekstyliów, m.in. modą, krawiectwem i projektowaniem. Swoją wiedzą oraz zainteresowaniami pragnie się dzielić z innymi w trakcie prowadzonych spotkań w języku rosyjskim.

Uwaga!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.

Zajęcia koordynuje Dział Edukacji, Nauki i Badań.

Galeria zdjęć 2012-2016