„Говорим на интересные темы” – spotkania z językiem rosyjskim dla osób 18+ (poziom średnio zaawansowany)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na spotkania w języku rosyjskim dla osób na poziomie średnio zaawansowanym. Alina z Petersburga będzie promować język i kulturę swojego kraju.

Osoby biorące udział w zajęciach powinny posiadać:

  1. Znajomość języka rosyjskiego – rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym oraz umiejętność porozumiewania się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych,
  2. Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
  3. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
  4. Zapał do nauki języka obcego, dobry humor i pozytywne nastawienie.

Terminy (soboty):
11, 18, 25 maja 2019
1, 8 czerwca 2019
Godzina: 10.45-12.15

Zapisy: Lista rezerwowa

Miejsce: Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, pok. 250
Kontakt:
tel. 12 37-52-282
e-mail: obcojezyczna@rajska.info

Prowadzący: Alina Bortkevich (praktykantka z Petersburga)
Alina Bortkevich pochodzi z Petersburga, artystycznego i pełnego kultury miasta w Rosji. Studiowała pedagogikę i metodykę nauczania początkowego oraz relacje międzykulturowe. Przez kilka lat była nauczycielką języka angielskiego. Bardzo dobrze zna również język polski. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Nabyta wiedza i praktyka w nauczaniu sprawia, że jej zajęcia są interesujące i dostosowane do grupy odbiorców.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.