Говорим на интересные темы – spotkania z językiem rosyjskim dla osób 18+ (poziom średnio zaawansowany)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na spotkania w języku rosyjskim dla osób na poziomie średnio zaawansowanym.
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem programu Zoom.

Osoby biorące udział w zajęciach powinny posiadać:

  1. Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie (niewymagana w okresie pandemii).
  2. Znajomość języka rosyjskiego – rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym oraz umiejętność porozumiewania się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych.
  3. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu.
  4. Kamerę internetową, mikrofon oraz słuchawki; (mogą być wbudowane w laptopa).
  5. Zapał do nauki języka obcego, dobry humor i pozytywne nastawienie.

Terminy (soboty):
21, 28 listopada 2020 r.
5, 12, 19 grudnia 2020 r.
9, 16, 23, 30 styczna 2021 r.
6, 13, 20, 27 lutego 2021 r.
6, 13, 20 marca 2021 r.

Godzina: 12.00-13.30

Zapisy: Formularz zapisu

Kontakt:
Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych
WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, pok. 250
tel. 12 37-52-282
e-mail: obcojezyczna@rajska.info

Prowadząca: Kateryna Slyva (praktykantka z Ukrainy)
Kateryna Slyva studiuje socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie praktyk będzie prowadzić spotkania w języku rosyjskim jednocześnie promując kulturę swojego kraju.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.